Organisatie Stichting Art Brut Biënnale

De Stichting Art Brut Biënnale wil met deze tweejaarlijkse kunstmanifestatie meer bekendheid geven aan Art Brut. De Biënnale hoopt op die manier de kunstenaars (cliënten met een psychische ziekte of verstandelijke beperking) erkenning, herkenning en waardering voor hun werk te geven. De editie van 2012 was een pilot, waarna vanaf 2015 om de twee jaar de officiële versie van de Art Brut Biënnale zal worden gehouden. Het bestuur hecht eraan te vermelden dat zowel zij, de Denktank als de vele vrijwilligers geheel onbezoldigd hun werkzaamheden voor de Biënnale verrichten.

Het bestuur bestaat uit:

Jan Noltes, voorzitter, Elvira van Eijl, curator, Christine Ribbert, programma coördinator, Arnold Poelstra, penningmeester, Mojgan Lisar, projectcoördinator, Ton Harmsen, assistent curator, Alp Buitelaar, fondsen en vergunningen, Harne Potgieter, facilitair en Gina Daga, secretariaat/event coördinator. Het bestuur krijgt ondersteuning van Frans Moorman, digitale zaken.

Denktank

De Denktank bestaat uit art brut kunstenaars/bestuursleden/begeleiders/ vrijwilligers en elke maand wordt een overleg gepland. Bij elk overleg is iemand de voorzitter, de notulist zorgt voor de notulen en agenda punten. Dit rouleert bij elke vergadering. 
Dit denkteam heeft onder andere de naam van de expositie bedacht, een promotiefilmpje gemaakt en ideeën geleverd voor de workshops en podiumacts. De naam van de expositie 'Wonderlijk Weerzien' refereert aan de afgelopen periode waarin de Biënnale tot drie keer toe moest worden verplaatst, Eindelijk kunnen kunst, kunstenaars en publiek elkaar weer ontmoeten.
Zeer recent is het mooie idee ontstaan om tijdens het evenement dagelijks een journalistenteam te vormen met als opdracht de muurkrant te vullen. De denktank levert ook input voor het educatieve programma, de openingsact en bedenkt belangrijke randvoorwaarden zoals de behoefte aan een Art-Brut-Biënnale-maatje voor sommige kunstenaars en rustige werkplekken. Kortom de denktank is de inspiratiebron voor de Art Brut Biënnale!

Leden van de Denktank:

Art brut kunstenaars: Robby Delson, Dennis Zanoni, Daniël Charles Oostdam, Gido Kranenberg, Remco Donker, Eli Kleine, Robert Schepers, Anders Brinksma.
Bestuursleden: Elvira van Eijl, Christine Ribbert, Mojgan Lisar.
Begeleidsters/vrijwilligers: Martijn Stuart, Erna ter Haar.

Vrijwilligers

De organisatie kan steunen op ruim 65 vrijwilligers die zowel helpen bij het opbouwen en inrichten van de tentoonstelling, kunstwerken ophalen van vele locaties in binnen- en buitenland, het rondleiden door de tentoonstelling, suppoosten, werken op het atelierplein, gasten ontvangen, enqueteren, etc.  Zonder hen zou het onmogelijk zijn de Biënnale op een zo grote schaal te kunnen organiseren.