Stichting Art brut Biënnale

RSIN: 8509.41.246

KvK nummer: 53594142

Bank: NL 83 RABO 0130431648

Jaarrekening 2021 (PDF)

Jaarrekening: (pdf)

Beloninghsbeleid: 

De organisatie van de Stichting Art brut Biënnale voert geheel onbezoldigd haar taken uit. De stichting kan bij de uitvoering rekenen op een team van 60 vrijwilligers in verschillende disciplines.

Beleidsplan:

Wat is Art Brut? Art Brut is een vorm van beeldende kunst die zich moeilijk laat vangen onder een noemer of zich laat classificeren door middel van een etiket, want het gaat hierbij om kunst die geen of nauwelijks verwantschap vertoont met bestaande kunststijlen. Dat heeft alles te maken met de kunstenaar, die meestal geen weet heeft of wil hebben, van het eigentijdse kunstdiscours. Ze vragen niet om aandacht en erkenning maar hun werk verdient dat zeker wel. Gemaakt door kunstenaars die uiting geven aan wat er in hen leeft, zonder zich iets gelegen te laten liggen aan welke opvatting over kunst dan ook. De naam “Art Brut” komt van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet. Uit onvrede met de heersende kunstcultuur van rond de Tweede Wereldoorlog ging hij in psychiatrische klinieken op zoek naar kunst die volgens hem een zuivere uitdrukking was van de persoonlijkheid van de kunstenaar. In 1946 richtte hij samen met Andre Breton, de voorman van de Surrealisten, de Société de l’Art Brut op in Parijs. Nu, vele decennia later, wordt ook het werk van mensen met een verstandelijke beperking tot de Art Brut gerekend. Het werk is meestal een primaire expressie. Soms een noodkreet en soms zelfs de enige manier om contact te maken met de buitenwereld. Niet bedacht, maar spontaan, vitaal en verwarrend, en vaak ook sprankelend en kleurrijk. Stichting Art Brut Biënnale richt zich op het werk van deze kunstenaars die door hun werk een blik in het diepst van het menselijk wezen mogelijk maken.

De eerste Art Brut Biënnale werd georganiseerd in 2012. De tweede en derde Art Brut Biennale vond plaats in 2015 en 2018. 

Mission statement van de stichting Art Brut Biënnale

De stichting Art Brut Biënnale heeft als centraal doel om de Art Brut kunst een professioneel podium te bieden en hiermee de kunstenaar met een psychische problematiek of verstandelijke beperking de herkenning, waardering en erkenning  te geven die hij verdiend.  Daarnaast willen we aandacht besteden aan de artistieke ontwikkeling van deze kunstenaars. We willen de kunstenaars de mogelijkheid bieden en stimuleren om individueel of samen ook na de Biënnale verder te komen met hun werk.

Daarnaast wil de stichting Art Brut Biënnale een verbindende factor zijn in nieuwe samenwerkingsverbanden tussen deelnemende zorg- en kunstinstellingen waardoor de uitoefening van deze specifieke kunst zo veel mogelijk gewaarborgd blijft. Bovendien willen we de kennis over deze specifieke kunstuiting met zo veel mogelijk mensen delen.

Art Brut Biennale toekomst (lange termijn)

Onze ambitie is een tweejaarlijks terugkerend hoog kwalitatief evenement te organiseren waarbij de Art Brut in al zijn facetten aan bod kan komen. Hierbij worden we geïnspireerd door inmiddels grote toonaangevende internationale exposities als de Documenta in Kassel (Duitsland) of de Manifesta (ook tweejaarlijks op steeds een andere plaats in Europa). Deze exposities geven een actuele stand van zaken van de kunst, naast verwijzingen naar haar geschiedenis; hebben een grote aantrekkingskracht voor geïnteresseerden, vakmensen en kunstenaars; zijn een plaats voor discussie en inspiratie en beeldvormend voor de toekomst. Het is weliswaar nog een droom maar ook bovengenoemde exposities zijn ooit klein begonnen. De Art Brut Biënnale is als een steen die in het water valt en kringen veroorzaakt die steeds verder reiken. Deze metafoor staat voor een uitdijend groeimodel waarbij we ervan uitgaan dat we de kwaliteit van de expositie en het bereik van zowel de kunstenaars als het publiek vergroten. Dit om de Art Brut kunst een permanente plek in de (kunst)wereld te verschaffen. 

Internationale erkenning en verbinding

De organisatie is dit jaar toegetreden tot de European Outsider Art Association (EOAA) en daarmee heeft het internationale aansluiting gevonden. Dit lidmaatschap is voor de organisatie een enorme erkenning en maakt het makkelijker werk uit musea en particuliere verzamelingen in bruikleen te krijgen naast kunstwerken van individuele kunstenaars en ateliers. 

Kerndoelen:

In het kader van de Art Brut Biënnale hebben we een 7-tal kerndoelen geformuleerd.

1.   Kunstondersteuning bieden voor de individuele Art Brut Kunstenaar

2.    Art Brut kunst als professionele kunstvorm onder een breed publiek onder de aandacht brengen

3.    Regionale, landelijke en euregionale/internationale platform functie en ontmoetingsplek

4.    Betrokkenheid van de kunstenaars zelf bij zowel de organisatie als de uitvoering van het project  (we werken met een denktank)                                                                  

5.     Regionale, landelijke, euregionale/internationale samenwerking met galeries / ateliers /  musea / kunstinstellingen                                                                                                                                  

6.   Uitbreiding van het netwerk van kunstateliers zowel regionaal als landelijk                                                                                                        

7.     Oprichten van een Art Brut Centrum waar jonge kunstenaars een kunstopleiding kunnen volgen.

Doelgroepen Art Brut Biënnale 

Met elk van deze kerndoelen willen we de volgende 4 hoofddoelgroepen bereiken en inspireren:

  1. Deelnemers Art Brut Biënnale zoals individuele kunstenaars, kunstgaleries, theatergezelschappen, muzikanten, dichters/schrijvers, belangenverenigingen, musea
  2. Bezoekers ( nationaal en internationaal (familie, vrienden, kennissen, kunstpubliek, verzamelaars)
  3. Kunstateliers, medewerkers en cliënten
  4. Scholieren (basis en middelbaar onderwijs) studenten

Financiën

De Art Brut Biënnale is gratis toegankelijk en het bestuur stelt haar expertise en tijd onbezoldigd beschikbaar.

De samenwerkende en betrokken zorginstellingen leveren een belangrijke financiële bijdrage aan de biënnale. De overige inkomsten dienen te komen van regionale, euregionale, nationale en internationale fondsen en overheden. Daarnaast zullen lokale instellingen en bedrijfsleven actief worden benaderd om tot een sluitende begroting te komen.