Visual Thinking Strategy

Kom je als docent met een groep studenten, leerlingen of basisschool kinderen en wil je zelf je eigen rondleiding regelen dan kun je gebruik maken van onderstaande methode Visual Thinking Strategies. Deze methode is geschikt voor alle leeftijden. Op de vorige Biënnale hadden wij als VTS expert Liesbeth Water en zij heeft toegezegd om ook dit keer weer aanwezig te zijn voor rondleidingen. 

Hoe werkt Visual Thinking Strategies (VTS)? 

VTS is een methode van kunstbeschouwing en is in de kern gebaseerd op KIJKEN. Het is een voor de hand liggende drie-traps-methode: “Kijken – denken – bespreken”. Je nodigt uit om naar een kunstwerk te kijken, dat aansluit bij de belevingswereld van de kijker. Aan de hand van een aantal vragen brengt de gespreksleider een discussie op gang. 

De vragen zijn open van aard en specifiek voor de methode ontwikkeld:

Vraag 1: Wat gebeurt er in deze afbeelding? (hypothese-vorming, associatief denken, taalontwikkeling en – verrijking) 

Vraag 2: Waaraan zie je dat… (taalontwikkeling, creatief en associatief, kritisch denken, respect voor andermans observatie, luisteren naar elkaar) 

Vraag 3: Wat kunnen we nog meer ontdekken? (zelfkritisch denken, beschouwend denken, reflectie en luisteren naar elkaar) 

De gespreksleider vraagt aan de groep om nauwkeurig te observeren, te formuleren en te beargumenteren wat ze waarnemen. Deze aanpak stimuleert een actieve deelname aan het gesprek en toetst de gedachten en interpretaties expliciet. Ieders inbreng wordt als neutraal gewaardeerd. Er is geen goed of fout, wat je ziet dat zie je nu eenmaal. 

Op deze manier praat je gezamenlijk over het kunstwerk en wat het zou kunnen betekenen. Iedereen, ongeacht leeftijd, kennis van kunst, intellect en culturele achtergrond, kan deelnemen aan een VTS-gesprek. 

De VTS vragen bieden houvast en maken de methode toegankelijk voor iedereen. VTS motiveert mensen om een persoonlijke verbinding met een kunstwerk aan te gaan, het appelleert aan het eigen referentiekader en inlevingsvermogen. Omdat de methode de nieuwsgierigheid prikkelt en de verschillende zienswijzen met elkaar gedeeld worden, levert het plezier op, in een veilige sfeer en met respect voor elkaars mening  

VTS methodiek in het kort: 

Neem even de tijd om een kunstwerk te bekijken: 

Vraag 1: Wat gebeurt er in deze afbeelding?

Vraag 2: Waaraan zie je dat…

Vraag 3: Wat kunnen we nog meer ontdekken?

Het hele artikel van Paola de Bruijn over Virtual Thinking Strategies, kun je hier lezen.https://kennisplatform.specialarts.nl/home/blog/17-visual-thinking-strategies-een-inspirerende-methode-om-jezelf-en-de-wereld-om-je-heen-te-ontdekken

QR code bij kunstwerken

Aan alle deelnemende kunstenaars is gevraagd om een korte introductie over eigen werk te filmen, deze zijn te bekijken via de QR code bij de kunstwerken.  

https://www.aandeslagmetspecialarts.nl